LABELING MED FOTOKVALITET

In mould labeling är att med hjälp av robotar ladda etiketter direkt i formsprutans verktyg. Etiketten gjuts in och blir en integrerad del av produkten. Tekniken gör det möjligt att nå fotokvalitet och är på stark frammarsch.

Produkterna är ofta förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin, men kan även vara andra typer av förpackningar.

Produktionen körs i snabba flöden, ofta i verktyg med många kaviteter. Med cykeltider på några få sekunder laddar vi många etiketter, och plockar samtidigt ut lika många färdiga produkter.

In mould labeling, laddverktyg, dummie, IML Technologies

ETIKETT SOM HAMNAR RÄTT

För att etiketten ska hamna perfekt positionerad på produkten krävs stor precision och stabilitet i allt: etikettmagasin, plock av etiketter, formning av etiketten och rätt geometri.

Vi är specialister på IML-processen och lägger särskilt stor vikt på utformningen av laddverktygen, s k ”dummies”. Samt på att roboten –  själva stommen i automationsprocessen – är ett under av pålitlighet. Etiketten ska hamna helt rätt varje gång.

CUSTOM MADE MED MODULÄRA BYGGBLOCK

Våra robotsystem är uppbyggda av standardiserade moduler. Allihop är de beprövade och kostnadseffektiva byggblock.

Poängen är att vi kan kombinera och sätta samman modulerna på en mängd välfungerande sätt. För varje unikt projekt kan vi bygga en optimal lösning. Vertikala eller horisontella magasin, enkel eller dubbel utplocksarm, vändare och staplare, listan kan göras lång. Det blir effektivt, användarvänligt och säkert på samma gång. Vi skräddarsyr med standardiserade lösningar.