Kvalitetskontroll med kvalitet

Kvalitetskontroll är en förutsättning för funktionell automatisk stapling och packning. När processer automatiseras och ingen människa synar och hanterar de färdiga produkterna, ökar kraven på automatisk kontroll för att säkerställa stipulerad kvalitet.

Väldigt ofta integrerar vi därför kontroll med hjälp av vision som en inbyggd del i systemet. Det innebär att varje enskild produkt synas. Finns etikett? Är det den rätta? Och är den korrekt placerad utan att etiketten är översprutad någonstans?

Kontrollen är snabb och görs ibland på 200 produkter per minut.

In mould labeling, Mevisco, visionkontroll, IML Technologies

MEVISCOS HJÄRNA

Sedan flera år har IML technologies agenturen för det tyska företaget Mevisco, global marknadsledare för visionkontroll av förpackningar med IML-etiketter. Samarbetet mellan IML technologies och Mevisco är mycket tätt. IML technologies bygger in Meviscos visionmodul som en integrerad del av våra system.

Själva hjärnan för kvalitetskontrollen med kameror, belysningar och mjukvara tackar vi alltså Mevisco för. Helheten, den övergripande intelligensen mellan start och stopp, står vi på IML technologies för.

RÄTT REJECT

Kvalitetskontroll handlar inte bara om att sortera bort fel. Ur ett produktivitetsperspektiv gäller det också att behålla allt som är rätt.
Med kameror för visionkontroll direkt i formverktyget eller på utplocksroboten riskerar du att kassera samtliga produkter från samma skott, även om bara en är felaktig. Genom att vi radar upp produkterna och kör dem i en och samma kö genom kontrollstationen kan vi i stället identifiera och sortera bort enstaka felaktiga individer.

Tekniken innebär orienterad transport och individuell kontroll och vi får den att fungera säkert även när hastigheten är svindlande hög.