Våra kunder

Våra kunder är producenter av plastförpackningar till den europeiska livsmedelsindustrin.

Vi är sedan många år djupt rotade i plastförpackningsindustrin. Allt vi gör utgår från utvecklingsbehov, produktionsvillkor och värdet med att vara branschledande. Snabba cykeltider, tunna gjutgods i många kaviteter och IML-etiketter som med hög precision ska formas och placeras i plastsprutans verktyg är särskilda utmaningar. Kvalitetskraven är höga och produktionen är igång dygnets alla timmar, årets alla dagar.

NÄR VI GÖR STÖRST SKILLNAD TRIVS VI ALLRA BÄST

Våra robotsystem ska hjälpa våra kunder att bli lite effektivare, lite smartare och i slutändan lönsammare än konkurrenterna.

Det är vanligt att våra kunder – när de ser vilken kunskap, helhetssyn och höga ambitioner vi har – involverar oss tidigt i projekten. Då kan vi på ett ännu mer avgörande sätt bidra med vårt processkunnande.

Det gillar vi, för då gör vi störst skillnad.

Ett urval av våra kunder finns nedan: